FreeEn jako niezależny podmiot, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe i ekspert w dziedzinie energetyki,...