Pierwsze audyty energetyczne już zrobiliśmy

kw. 7, 2017

FreeEn jako niezależny podmiot, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe i ekspert w dziedzinie energetyki, wykonał audyt energetyczny dla dwóch zakładów produkcyjnych firmy NOVOL sp. z o. o. Czasu na złożenie oświadczenia do Urzędu Regulacji Energetyki o wykonaniu obowiązkowego audytu energetycznego już niestety coraz mniej. Przypominamy, że każdemu „Dużemu Przedsiębiorcy” za niedotrzymanie terminu jego złożenia grozi kara do 5% rocznego obrotu.

Pozostałe wydarzenia