FreeEn reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach ws. zapłaty kary umownej za nieodebranie kontraktowych ilości paliwa gazowego.

sie 9, 2018

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny upomniała swoich dotychczasowych Klientów za brak odebrania zadeklarowanego w umowach wolumenu gazu. W konsekwencji PGNiG Obrót Detaliczny masowo wszczęła postępowania ws. zapłaty kary umownej za niewykonanie zobowiązania do odbioru Kontraltowych Ilości Obowiązkowych paliwa gazowego – wynikającego z zawartych umów. Umowy PGNiG Obrót Detaliczny jasno określały, że w ramach zawartych kontraktów Odbiorcy muszą odebrać przynajmniej 80% zadeklarowanej ilości paliwa gazowego.

Przypominamy, że firma FreeEn posiada system informatyczny, który poza kontrolą i monitoringiem zużycia paliwa gazowego potrafi również prognozować jego zużycie.   

Pozostałe wydarzenia