Płatna Usługa Redukcja Mocy – DSR (Demand Side Response).

lis 2, 2017

W celu utrzymania stabilnego funkcjonowania Krajowego Systemu Energetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne  (PSE) zwróciły się do Odbiorców. Każdy Odbiorca energii, który zdecyduje się na współpracę będzie otrzymywał wynagrodzenie za gotowość redukcyjną każdego kW mocy oraz wynagrodzenie za rzeczywistą redukcję mocy na polecenie PSE S.A. w określonym przedziale godzinowym.  Odbiorca zobligowany jest do wysyłania codziennych szczegółowych sprawozdań odnośnie swojego poboru mocy na dzień następny. Wszyscy Klienci firmy FreeEn wykorzystują w tym celu narzędzie informatyczne w postaci systemu FReeEN (funkcja prognozowania mocy).

Pozostałe wydarzenia