OVOPOL Sp. z o.o. będzie współpracować z FreeEn.

paź 9, 2017

OVOPOL Sp. z o. o. której historia sięga od roku 1951 i nieprzerwanie funkcjonuje aż do dziś zdecydowała się na współpracę z FreeEn. System informatyczny FReeEN zostanie wdrożony w zakresie głównych przyłączy: energii elektrycznej, gazu oraz wody. Takie rozwiązanie pozwoli zakładowi dokładnie kontrolować wszystkie cenne media oraz zapobiegać w przyszłości wszelkim przekroczeniom podczas wprowadzanych stopni zasilania. Firma FreeEn reprezentuje również OVOPOL Sp. z o.o. w prowadzonym obecnie postępowaniu administracyjnym przez Urząd Regulacji Energetyki w sprawie wymierzenia OVOPOL kary pieniężnej z tytułu naruszenia przez przedsiębiorcę obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze en. elektrycznej.

Pozostałe wydarzenia